رزومه شرکت
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 18 مهر 1395      بازدید: 2424     زبان : فارسی    

 

پروژه های اجرا شده توسط مدیرعامل و هیئت مدیره  

 

هتل ها:

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

تعداد آسانسور

ظرفیت آسانسور

تعداد توقف

1

هتل هما

تهران

2 دستگاه آسانسور اتیس

10نفره

17

2

هتل هما

شیراز

3دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

9

3

هتل هما

بندرعباس

3 دستگاه آسانسوراتیس

6نفره

7

4

هتل نارنجستان

محمود آباد

1 دستگاه آسانسوراتیس

غذابر

 

5

هتل رضویه

مشهد

1دستگاه آسانسور اتیس

5نفره

12

6

هتل یاس مشهد

مشهد

1 دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

7

1 دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

8

7

هتل کیان

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

7

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

8

1دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

8

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

4

 

بیمارستانها:

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

تعداد آسانسور

ظرفیت آسانسور

تعداد توقف

1

بیمارستان IVF کیش

کیش

1دستگاه آسانسور اتیس

13نفر

3

2

وزارت بهداشت

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

21 نفر

16

2دستگاه آسانسور اتیس

13نفر

16

3

بیمارستان تبریز

تبریز

6دستگاه آسانسور اتیس

21نفره

6

1 دستگاه آسانسوراتیس

21نفره

3

2دستگاه آسانسور اتیس

غذابر

3

1دستگاه آسانسور اتیس

غذابر

2

4

بیمارستان قلب فارس

شیراز

2 دستگاه آسانسوراتیس

16نفره

9

5

بیمارستان مهرگان

تهران

1 دستگاه آسانسوراتیس

13نفره

7

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

6

بیمارستان آستان قدس

مشهد

2 دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

5

2 دستگاه آسانسور اتیس

40نفره

4

7

بیمارستان  کسری

تهران

1 دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

4

1 دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

9

9

بیمارستان بابل

بابل

3 دستگاه آسانسور اتیس

21نفره

3

1 دستگاه آسانسور  اتیس

21نفره

2

2 دستگاه آسانسوراتیس

13 نفره

2

2دستگاه آسانسور اتیس

غذابر

2

1دستگاه آسانسور اتیس

غذابر

2

10

بیمارستان حاج انتظاری

زرقان

1ترکیبی

 

2

 

سازمانها و ارگانهای دولتی:

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

تعداد آسانسور

ظرفیت آسانسور

تعداد توقف

1

وزارت بهداشت

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

21 نفر

16

2 دستگاه آسانسوراتیس

13نفر

16

2

جهادکشاورزی

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

21نفره

23

3

وزارت علوم

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

21نفره

18

1دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

3

4دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

20

1دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

3

1 دستگاه آسانسوراتیس

غذابر

3

4

جهاد

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

21نفره

22

2دستگاه آسانسور اتیس

10نفر

22

5

وزارت کشور

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

16نفره

16

1دستگاه آسانسور اتیس

21نفره

22

1 دستگاه آسانسوراتیس

10نفر

10

6

سازمان ملی جوانان

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

19

7

نیروی هوایی

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

3

3دستگاه آسانسور اتیس

16نفره

2

1دستگاه آسانسور اتیس

66نفره

2

1دستگاه آسانسور اتیس

66نفره

3

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

6

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

2

8

ساختمان VIP خارک

خارک

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

5

9

شورای امنیت ملی

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

4

10

مخابرات استان فارس

شیراز

2دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

5

11

موزه نهاد ریاست جمهوری

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

5

12

سد شهید عباسپور

مسجدسلیمان

1دستگاه آسانسور اتیس

40نفره

5

13

سد کارون 1

مسجدسلیمان

1دستگاه آسانسور اتیس

24نفره

9

14

آب منطقه ای یزد

یزد

2 دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

4نفره

4

15

شهرداری منطقه 13

تهران

4دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

6

16

آب و برق خوزستان

اهواز

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

6

17

بانک ملت  ارومیه

ارومیه

1 دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

9

18

دانشگاه آزاد (ساختمان فیزیک)

تهران

1 دستگاه آسانسوراتیس

8

5

19

صبا نفت

تهران

4دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

14

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

12

20

مرکز پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

2

1 دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

3

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

6

1دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

3

1دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

4

21

دانشگاه تبریز

تبریز

1دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

5

22

آبفا

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

5

2دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

5

23

ایساکو

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

10نفر

15

2دستگاه آسانسور اتیس

10نفر

14

24

سازمان املاک و اموال بنیاد

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

4نفره

6

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

6

25

سد دز

دزفول

1دستگاه آسانسور اتیس

10نفر

6

26

سد لار

جاده هراز

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

2

27

 

 

 

 

 

28

آموزش فنی وحر فه ای

تهران

2 دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

9

29

دانشکده فنی تهران (انستیتو نفت)

تهران

2 دستگاه آسانسوراتیس

13نفره

9

30

دانشگاه آزاد تهران ( علوم پزشکی)

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

7

31

دانشگاه آزاد

(واحد علوم تحقیقات )

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

9

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

8

1دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

9

32

کاخ سعد آباد

تهران

1 دستگاه آسانسوراتیس

4نفره

3

33

ساختمان گمرکات بندر امیر آباد

ساری

2دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

3

34

دانشکده علوم وحدیث قم

قم

2 دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

4

1 دستگاه آسانسوراتیس

5نفره

4

35

شرکت نفت پارس

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

8

1دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

12

36

سیمان حما

سوریه

1 دستگاه آسانسوراتیس

33نفره

8

1دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

3

37

ساختمان مسکونی ریاست جمهوری

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

8

38

دفتر مرکزی سامسونگ

تهران

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

10

39

موزه دکتر علی شریعتی

تهران

1 دستگاه آسانسوراتیس

5نفره

3

40

فرمانداری بم

بم

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

2

41

صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

تهران

1 اتیس

8نفره

8

42

بانک کشاورزی

اصفهان

2 اتیس

8نفره

5

43

مجموعه ورزشی فجر بم

بم

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

2

44

هواپیمایی هما

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

50نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

38نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

10نفره

4

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

5

1 دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

4

45

برق منطقه ای یزد

یزد

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

4

46

حوزه علمیه

قم

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

7

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

8

47

دانشگاه پیام نور

مشهد

1دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

4

48

پیام نور مشهد

مش 1

1دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

5

49

شرکت نفت بهران

تهران

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

5

1دستگاه آسانسور اتیس

13 نفره

6

50

بانک سامان تبریز

تبریز

1دستگاه آسانسور اتیس

4نفره

6

1دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

8

51

شهرداری مشهد

مشهد

دستگاه آسانسوراتیس

8نفره

4

52

دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان

2دستگاه آسانسور اتیس

8نفره

4

53

نیروگاه سیکل ترکیبی

کازرون

6 دستگاه آسانسوراتیس

 

 

54

تعاونی مسکن سپاه

شیراز

2دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

13

6نفره

13

55

مرکز تجاری خلیج فارس

اوز

2پله برقی

 

 

 

 

پروژه های مسکونی شخصی:

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

تعداد آسانسور

ظرفیت آسانسور

تعداد توقف

1

محمودیه(عباسیون)

تهران

 1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

14

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

14

2

نیاز زاده

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفر

7

3

آذرآب

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13نفر

6

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13نفره

7

4

برج محراب

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفر

19

5

فصیح

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

10

6

آجودانیه

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

13

7

پستل

تهران

8دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

19

8

ارغوان(سوهانک)

تهران

12دستگاه آسانسور ترکیبی

 

 

9

امید نیکان

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

10

آذین

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

11

کاج آبادی

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

6

12

پاسنگان(جودت)

بندر عباس

1دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفر

9

1دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفر

8

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

13

ایران آروین (تابنده)

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

6

1دستگاه آسانسور ترکیبی

5نفره

3

14

لواسان

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

5

15

ارغوان

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

16

بنیاد

تهران

4دستگاه آسانسور ترکیبی

13نفره

19

17

شهرک غرب (اشکوهی)

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

5

18

دانشور

تبریز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

6

19

مهستان

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

16 نفره

30

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

30

20

توسار

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

7

21

دشت بهشت

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

22

نیاوران( اصفهانی)

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

7

23

دکتر افکار

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفر

7

24

همایش

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13نفره

6

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13نفره

7

1دستگاه آسانسور ترکیبی

غذابر

7

25

وزراء

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

26

سروستان

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفر

8

27

شرکت عمران و مسکن سازان

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

8

28

ایساتیس

اصفهان

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

9

29

ساختمان وزراء

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

30

ساختمان غزال

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

31

آبادگران کیش

جزیره کیش

6دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

7

32

شارستان 5

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

7

33

دستمالچی

یزد

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

4

2دستگاه آسانسور ترکیبی

غذابر

3

34

ساختمان نوربخش

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

6

35

سید الشهداء

یزد

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

3

2دستگاه آسانسور ترکیبی

21نفره

4

36

لوله سازی اهواز 1

اهواز

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

4

37

کلاردشت (رودبارک)

کلاردشت

1دستگاه آسانسور ترکیبی

4نفره

4

38

گل سنگ

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

19

39

ساختمان مسکونی لادن

یزد

2دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

8

40

شباک گستر (آق قلعه)

مشهد

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13نفره

4

41

ساختمان سرو

تهران

3دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

16

3دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

17

4دستگاه آسانسور ترکیبی

13 نفره

16

4دستگاه آسانسور ترکیبی

13 نفره

17

42

دفتر مرکزی بنیاد

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13 نفره

19

43

ساختمان مسکونی فرخ

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

7

44

نوژان

اصفهان

2دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفره

7

45

بهستان

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

7نفره

7

46

دکتر کاردان

اصفهان

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13 نفره

8

2دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفره

9

47

صبا نفت 2

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

7

48

هتل آپارتمان صنایع شیر ایران جفرود

رشت

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

4

49

جهان نما

اصفهان

2دستگاه آسانسور ترکیبی

4نفره

8

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

7

7دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

9

7دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفره

5

50

ساختمان مسکونی غفوری

یزد

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

6

51

مرکز تجاری بیگی

یزد

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

5

52

مرکز تجاری آقای ابریشمی

یزد

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

5

53

پاسنگان

بندر عباس

1دستگاه آسانسور ترکیبی

غذابر

7

54

لوله سازی 2

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

3

55

جرثقیل اشتاب

بوشهر

1دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفره

3

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13 نفره

5

56

سوهانک (کمیته امداد)

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

12

57

ساختمان دروس( بدلی)

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

7

58

صمدی

اصفهان

1دستگاه آسانسور ترکیبی

4نفره

4

59

عماد

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

60

نایب

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

4

61

تهران برکلی

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

6

62

کالای الکتریک

نطنز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

3

63

کلینیک نازایی نوید

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

3

64

شهر میهن

 

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

4

65

ساختمان مسکونی مهران

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

7

66

ساختمان مسکونی نیلوفر

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

4نفره

5

67

برج آزادی

تهران

4دستگاه آسانسور ترکیبی

13 نفره

15

4دستگاه آسانسور ترکیبی

13 نفره

18

68

ساختمان ظفر

تهران

 

8نفره

9

69

ساختمان فرشته

تهران

 

4نفره

7

70

ساختمان نوژان

اصفهان

1دستگاه آسانسور ترکیبی

10نفره

7

71

ساختمان مسکونی بیگی

یزد

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

6

72

سپاهان

تهران

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

7

73

یاسر

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

8

74

ساختمان مسکونی کامرانیه

تهران

2دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

7

75

پروژه کلاسیک

شیراز

2دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

9

76

پروژه خورشیدیان

شیراز

2دستگاه آسانسور ترکیبی

5نفره

4

 

پروژه های اجرا شده توسط شرکت اتیس پولا صنعت

 

بیمارستان ها :

 

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

تعداد آسانسور

ظرفیت آسانسور

تعداد توقف

1

بیمارستان خیریه امیر

شیراز

1

9نفر

6

1

9نفر

6

1 دستگا آسانسور ویتور

21نفر

6

2

درمانگاه امام رضا

شیراز

1 دستگا آسانسور ویتور

12 نفر

10

1 دستگا آسانسور ویتور

13نفر

10

2 دستگا آسانسور ویتور

13نفر

8

1 دستگا آسانسور ویتور

21نفر

10

3

بیمارستان بوعلی

شیراز

17 دستگا آسانسور ویتور

بیمارستانی

10و9

4

بیمارستان زینبیه

شیراز

 

3دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

6

21نفره

4

8نفره

6

5

بیمارستان نمازی

شیراز

6دستگاه آسانسور ترکیبی

13نفره

4

1دستگاه آسانسور ترکیبی

13نفره

5

6

بیمارستان HIV

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8نفره

6

7

بیمارستان مادر و کودک

شیراز

4 دستگاه آسانسور ویتور 

2دستگاه 9 نفره

2 دستگاه تخت بر

4

 

                                                         

 

 

 

سازمان ها و ارگانهای دولتی :

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

تعداد آسانسور

ظرفیت آسانسور

تعداد توقف

1

خوابگاه دستغیب علوم پزشکی

شیراز

2 دستگاه آسانسور اتیس

13نفره

9

2

پروژه شرکت نفت زاگرس جنوبی

شیراز

2 دستگاه آسانسور اتیس

12نفره

14

1 دستگاه آسانسور اتیس

پله برقی

3

روزنامه خبر جنوب

شیراز

2 دستگاه آسانسور ویتور

13نفره

9

4

دانشکده داروسازی

مرودشت

1 دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

4

5

بیمارستان بوعلی

شیراز

1 دستگاه آسانسور اتیس

6نفره

2

6

پتروشیمی جم

بندر عسلویه

4 دستگاه آسانسور

10نفره

7و8

 

 

پروژه های مسکونی و شخصی :

 

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

تعداد آسانسور

ظرفیت آسانسور

تعداد توقف

1

پروژه آقای دکتر فقیهی

شیراز

1 دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

5

2

بیمارستان بوعلی سینا

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

2

3

مرکزی تجاری تفریحی پارمیدا

شیراز

2 دستگاه آسانسور باربر

 

4

4

پروژه مهندس رودباری

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

4نفره

4

5

پروژه مهندس نیکبخت

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

4

6

پروزه مهندس تورتیز

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

4نفره

4

7

پروژه مهندس شمس

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

4

8

پروزه آقای افشار

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6نفره

5

9

پروژه آقای نسابه

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

8 نفره

4

10

پروژره آقای معین فر

شیراز

2دستگاه آسانسور ترکیبی

4 نفره

5

11

دکتر جنگجو

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

4 نفره

4

12

پروژه مهندس چراغ زاده

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

5 نفره

6

13

پروژه مهندس نجات پور

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6 نفره

5

14

پروژه مهندس پورفر

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6 نفره

4

15

پروژه مهندس شیراز

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

5 نفره

4

16

پروژه مهندس احمدی

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

5 نفره

4

17

پروژه مهندس محمدی

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

6 نفره

5

18

پروژه مهندس محمدی

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

5 نفره

4

19

مجتمع اساتید دانشگاه شیراز

شیراز

2دستگاه آسانسور ترکیبی

9و11

13

20

پروژه مهندس اورنگی

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

5 نفره

4

21

مجتمع اساتید دانشگاه شیراز

شیراز

2دستگاه آسانسور ترکیبی

9و11 نفره

13

22

 

پروژه مهندس جعفری

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

4 نفره

4

23

پروژه مهندس اورنگی

شیراز

1دستگاه آسانسور ترکیبی

5نفره

4

24

 

پروژه مهندس سیاح

شیراز

1 دستگاه آسانسور ویتور 

8 نفره

5

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.